Taekwondix „Magnetic” BRAK TOWARU

Taekwondix „Magnetic”

Tabliczka Taekwondix „Sogi” to innowacyjny sposób
na przyswajanie wiedzy Taekwon-do (pozycje, bloki,
uderzenie, kopnięcia) poprzez zabawę. Propozycja
od Taekwondixa składa się z z 12 magnesów które
symbolizują kolory pasów, zestawu czarnych magnesów
z których możemy ułożyć ludzika Magnetic oraz mazaka
sucho-ściernego. Na odwrocie znajduje się kolorowa tabela
z kodami potrzebnymi do gier zadaniowych. Jest to prosty i bardzo
atrakcyjny dla młodych adeptów sposób, na odwzorowywanie prawidłowych pozycji,
kopnięć, bloków, uderzeń, które występują w Taekwon-do poprzez samodzielne
ustawienie ludzika Magnetic do zadanego układu rąk i nóg.

 

System Taekwondix – trening sportowy oparty na zabawie, oprócz niekonwencjonalnych metod nauczania
Taekwon-do pragnie jeszcze bardziej pomóc dzieciom w nauczaniu uderzeń, bloków, pozycji i kopnięć poprzez
zastosowanie kreatywnej tablicy TAEKWONDIX MAGNETIC. Dzięki tablicy magnetycznej oraz zadaniom
wyznaczanym przez trenera, dzieci tworząc samodzielnie obrazy technik (wykorzystując kolorowe magnesy,
magnetyczną postać do układania, oraz przy wykorzystaniu na odwrocie zamieszczonych kodów pozycji i układów)
Taekwon-do, mogą bardzo szybko przyswajać wiedzę na zasadzie większej koncentracji, skupienia,
spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo –ruchowej, umiejętności kodowania, kojarzenia i tzw. praksji (zdolności
wyobrażenia ruchu). Oprócz wielu funkcji edukacyjnych można również z wielkim powodzeniem wykorzystać te
pomoce dydaktyczne do oryginalnych gier i zabaw z rówieśnikami i w gronie rodzinnym! Do zestawu jest dołączona
specjalna zamykana torebka foliowa z otworami w celu umieszczenia tabliczki do albumu Taekwondix Dojang.
Przy większej ilości zakupionych tablic można na treningu w sposób bardzo nowatorski i ciekawy szybko
zwrócić uwagę dzieci na zagadnienia dotyczące ułożenia rąk podczas bloków, prawidłowego ustawienia stóp
podczas wykonywania pozycji, bardzo dobrego ustawienia całego ciała podczas wykonywania bloków, uderzeń oraz
kopnięć. Dzieci posiadając tablice wykonują zadania ustalone przez trenera – ustawienia lub ułożenia kończyn
podczas bloków, uderzeń i kopnięć – a następnie sami patrząc na swoje prace, wykonują realnie te techniki podczas
treningu. Na ułożonym obrazie bardzo szybko można wychwycić rażące błędy i w swoim umyśle natychmiast
skorygować je wykonując te zadania w trakcie treningu. Ta pomoc bardzo mocno rozwija zdolność wyobrażenia
ruchu, czyli tzw. praksji.
Tablice magnetyczne TAEKWONDIX MAGNETIC mogą być także zakupione indywidualnie przez dzieci do domu,
jako oryginalne narzędzie edukacyjne. Tabliczki oraz poszczególne elementy są tak skonstruowane,
że można je wykorzystać w wielu ciekawych grach logicznych i losowych. Oprócz nauki, można zagrać z
rówieśnikiem lub np. osobą z rodziny, nie trenującą Taekwon-do.
Kreatywna tablica TAEKWONDIX MAGNETIC to nowoczesna, prekursorska metoda nauczania oraz wspaniała
alternatywa na czas wolny na wyjazdach rodzinnych lub na obozach sportowych.

 

W skład zestawu TAEKWONDIX MAGNETIC wchodzą:

1.   Magnetyczna tablica sucho-ścieralna

2.   Mazak do pisania na tablicy z gąbka do ścierania

3.   Duża, kolorowa nalepka z kodami pozycji i układów

4.   Zestaw 12 kolorowych magnesów5.   Zestaw „ magnetycznego ludzika „ do układania składającego się z 10 elementów

6.   Dwie magnetyczne stopy do układania pozycji Taekwon-do

7.   Instrukcja gier i zadań do wykonania

Przy większych ilościach zamówienia istnieje możliwość negocjacji ceny.

Cena: 30zł

 

Taekwondix Magnetic

Taekwondix “Sogi” board is an innovative way of learning
the Taekwon-do theory (stances, blocks, strikes and kicks)
with fun. Our offer is comprised of 12 magnets
representing belt colours, black magnets used to build
the Magnetic stickman and a whiteboard pen. On the
back, there is a table with codes required for some games.
It is an attractive for young adepts and simple way to memorize
proper stances, kicks, blocks and strikes that there are in Taekwon-do
by manual building the stickman and making it perform specific techniques.

The Taekwondix system – sports training based on fun – aside from the unconventional teaching methods also
greatly helps children in learning stances, kicks and strikes with the Taekwondix Magnetic board. Children build
depictions of stances and techniques according to instructor’s orders and therefore learn concentration,
perception, eye-movement coordination, coding skills, associating and so-called praxis (the ability to imagine a
movement). Not only can the set be used for educational purposes, but also for playing with peers and family!
Taekwondix Magnetic comes with a foil bag with holes in it, so the set can be put in the Taekwondix Dojang
album. A larger amount of boards can be used at the training to quickly attract children’s attention and make
them focus on how to place hands while blocking, how to stand properly, how to perform specific techniques
in a right way. Children do the instructor’s tasks and then, according to the depictions they make, they perform
these techniques. The depiction allows to find the most important mistakes and later correct them. This helps
in developing praxis. Taekwondix Magnetic boards can be bought and used at home, not particularly for
Taekwon-do because the elements can be combined and utilized in various puzzles and games. Not only can
one learn, but also they can play with a family member who doesn’t train Taekwon-do.
The board is a modern teaching method and a wonderful alternative for family trips and sports camps.

 

The set includes:

1. White magnetic board

2. A whiteboard marker with a sponge

3. A large coloured sticker with pattern and stance codes

4. 12 coloured magnets

5. Magnetic stickman – 10 black pieces

6. 2 small magnetic feet

7. Instruction manual and a task book

It is possible to negotiate the price of larger orders.

Price:  30zł
„MiniBlocks I” BRAK TOWARU

Taekwondix „MiniBlocks I”

   

Gry planszowe kojarzą się przede wszystkim z rozrywką i alternatywą spędzania czasu wolnego
przez dzieci i dorosłych, jednak proponowany przez nas Taekwondix MiniBloks – zestaw wchodzący w skład systemu
Taekwondix, stworzony został po to , aby ułatwić edukację dzieci w przyswajaniu wiedzy na temat
sztuki walki,  jaką jest Taekwon-do.

Gry planszowe kojarzą się przede wszystkim z rozrywką i alternatywą spędzania czasu wolnego
przez dzieci i dorosłych, jednak proponowany przez nas Taekwondix MiniBloks – zestaw wchodzący w skład systemu
Taekwondix, stworzony został po to , aby ułatwić edukację dzieci w przyswajaniu wiedzy na temat
sztuki walki,  jaką jest Taekwon-do.

Zabawowe wykorzystanie poszczególnych gier jest elementem, który proces edukacji czyni
ciekawszym i łatwiejszym, a treningi prowadzone dla dzieci z wykorzystaniem elementów gier zyskują
nowe wartości związane nie tylko z poprawą kondycji fizycznej i kompetencjami właściwymi dla
Taekwon-do, ale również z rozwojem wielu funkcji poznawczych dzieci.

Oprócz procesów poznawczych gry systemu Taekwondix pełnią jeszcze inne znaczące role, które
pozwalają na osiągnięcie zamierzonych celów treningów Teakwon-do z udziałem dzieci :

 • 1.  Wychowują
 • 2.  Motywują
 • 3.  Uczą zdrowej rywalizacji
 • 4.  Podporządkowania się regułom
 • 5.  Cierpliwości (oczekiwanie na swoją kolej )
 • 6.  Opanowania
 • 7.  Działania w zespole
 • 8.  Radzenia sobie z porażką
 • 9.  Decyzyjności i rozwiązywania problemów
 • 10.  Są elementem wyciszającym i uspokajającym

Gry Taekwondix są wspaniałą alternatywą na relaksacyjne zakończenie treningu lub dobrym przerywnikiem
w trakcie intensywnych treningowych ćwiczeń. Ponadto dzieci uczą się podejmować decyzje, które prowadzą
do wygranej lub przegranej, a więc radzenia sobie z porażką i sytuacjami problemowymi w przyszłym dorosłym
życiu, a także logicznego myślenia i kreatywności.

Gry Taekwondix Mini Blocks z wieloma elementami, które w swej różnorodności dają kilkanaście kombinacji
ich wykorzystania, wpływają na rozwój orientacji przestrzennej – dziecko podczas zabawy musi szybko
orientować się, gdzie są istotne punkty (pionek, kostki, klocki, karty itp) i czy są one np. z prawej czy lewej
strony, u góry czy na dole i rozpoznają jednocześnie kolory odpowiadające hierarchii pasów Taekwon-do.
Rozwijają także kompetencje społeczne, współdziałanie oraz integrację z grupą, podejmowania
wspólnych decyzji. Poprzez kształcenie pamięci gry wpływają na mimowolne zapamiętywanie nazw
związanych z powierzchniami uderzeniowymi, pozycjami, ilością ruchów w danym układzie, oswajają się z
nazewnictwem właściwym do trenowanej sztuki walki jaką jest Taekwon-do. Wykorzystanie gier Mini Block
rozwija u dzieci wiele umiejętności i kompetencji, które wykorzystywane są zarówno w treningach Taekwon-do,
jak i również wzmacniają dzieci w życiu codziennym.

 

Zestaw „MiniBlocks I” to topowa propozycja od firmy Taekwondix zawierająca 15 różnych gier.

W skład wchodzi:

36 kolorowych kostek symbolizujących kolory pasów,

36 drewnianych kolorowych pionków,

48 plastikowych kart z serii „Dojang”,

144 małych kart punktowych,

36 drewnianych klocków w kolorach pasów Taekwon-do,

6 plastikowych kart z kodami „Tul”,

12 plastikowych kart z serii „Yopchagix” oraz instrukcję,

21 plastikowych pudełek o różnej wielkości, oraz solidne pudełko w formie zamykanej na klipsy walizki.

 

W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt mailowy takeowndix.office@gmail.com

 

                      

 

               Taekwondix „MiniBlocks I”

 

The MiniBlocks set as a learning-through-fun element can be used by a group of 6 to even 36 persons at once.
It offers quick 5-6-minute-long games of different difficulty, suitable for kindergarten and primary school
children. Because the elements can be used and combined in various ways, the set can greatly increase
the attractiveness of the training and help the youngest learn Taekwon-do rules and theory. Knowledge and
skills acquired will result in improving the accuracy of techniques, patterns and other exercises. What’s more,
it will offer children joy and satisfaction.

The MiniBlocks set is the top-shelf offer of Taekwondix which includes 15 different games.

The set contains:

1.   36 coloured dices depicting belt colours

2. 36 coloured wooden counters

3.   48 plastic “Dojang” cards

4.   144 small score cards

5.   36 wooden blocks in 6 Taekwon-do belt colours

6.   6 large plastic score cards

7.   12 plastic cards with pattern and stance codes

8.   20 plastic boxes of different size

9.   Resistant container (suitcase with clips)

 
„MiniBlocks II” BRAK TOWARU

logo_taek

Zestaw MINIBLOCKS II to kolejny element edukacji poprzez zabawę. Może być wykorzystany
jednorazowo przez grupę od 6, 12, 24 a nawet 40 osób, gwarantuje szybkie
5-6 minutowe zabawy edukacyjne oraz gry, o nieco bardziej skomplikowanej strukturze
dostosowane do wieku dzieci przedszkolnych i na etapie edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej.
Wielokierunkowość zastosowania poszczególnych elementów oraz łączenia ich według
odpowiednich reguł w znacznym stopniu może podnieść jakość prowadzonych treningów,
będzie ich uatrakcyjnieniem i w znacznym stopniu wpłynie na szybsze przyswajanie przez
dzieci określonych zasad i wiedzy związanej z Taekwon-do. Bardzo duża ilość kostek do gry
i kart punktowych oraz kart do gry daje możliwość wykorzystania zestawu przez bardzo dużą
grupę dzieci (nawet 40 osób!) Nabyta w ten sposób wiedza i umiejętności w
naturalny sposób wpłyną na poprawność wykonywanych technik, układów oraz ćwiczeń
podczas zajęć treningowych, a co najważniejsze, przyniosą dzieciom radość z osiągniętego
sukcesu i dobrą zabawę. Zestaw jest oryginalnym pomysłem na przerwę w treningu, lub po
jego zakończeniu, a także wspaniałą alternatywą na wypełnienie czasu wolnego na
zgrupowaniach – obozach sportowych zimowych i letnich.
W zestawie bardzo trwałe, zamykane na klipsy pudełko w formie małej walizeczki.

W zestawie bardzo trwałe, zamykane na klipsy pudełko w formie
małej walizeczki.

Produkt zawiera:

Instrukcję 15 gier,

48 dużych plastikowych kart,

6 kart z kodami układów,

6 kart z kodami pozycji,

252 małe plastikowe karty punktowe,

52 duże kostki z kolorowymi ściankami nawiązujące do kolorów pasów,

9 koszyczków różnej wielkości.

 

Super zastaw dla 4 lub ponad 40 osób jako doskonały przerywnik między męczącymi ćwiczeniami lub na

zakończenie treningu. Jest to także znakomity pomysł na obozy sportowe dla dzieci i dorosłych.

                                       

           

 

The MiniBlocks II set as a learning-through-fun element can be used by a group of 6, 12, 24 or even 40
persons at once. It offers quick 5-6-minute-long games of different difficulty, suitable for kindergarten and
primary school children. Because the elements can be used and combined in various ways, the set can greatly
increase the attractiveness of the training and help the youngest learn Taekwon-do rules and theory.
A large number of dices and score cards means that even 40 children can play at the same time.
Knowledge and skills acquired will result in improving the accuracy of techniques, patterns and other
exercises. What’s more, it will offer children joy and satisfaction. The set can be used during an intermission
or after the training, it can also be used at winter or summer sports camps. All contents come in a resistant
container (a small suitcase) closed with clips.

The set includes a small resistant suitcase closed with clips.

Contents:

1.   Instruction manual for 15 games

2.   48 large plastic cards

3.   6 cards with pattern codes

4.   6 cards with stance codes

5.   252 small plastic score cards

6.   52 large dices with coloured sides

7.   9 boxes in different sizes

 

 
„MiniDojang Game” BRAK TOWARU

logo_taek

 

Mini Dojang Game to gra dla 2 – 4 osób, będąca świetną propozycją połączenia nauki i zabawy.
To wspaniała alternatywa na zagospodarowanie czasu wolnego. Małe gabaryty, bardzo solidne
wykonanie poszczególnych elementów gry, estetyczne wykonanie, trwałe opakowanie
oraz wyjątkowy designe kart do gry skłania do tego, że gra może być istotnym elementem wyposażenia
podczas wyjazdów obozowych, wakacyjnych i rodzinnych. Z wielkim powodzeniem w grę mogą też grać osoby
nie trenujące Taekwon-do. Pod względem solidnego wykonania, trwałości, wyglądu i wielu możliwości
gier, zestaw MINI DOJANG GAME może z wielkim powodzeniem konkurować z wieloma karcianymi
grami istniejącymi już od wielu lat na rynku gier.

 1.   Bardzo trwałe plastikowe pudełko
 2.   6 kostek do gry z kolorowymi ścianami nawiązującymi do kolorystyki pasów w Taekwon-do
 3.   4 karty z kodami układów Taekwon-do
 4.   4 karty z kodami  pozycji Taekwon-do
 5.   16 dużych kart plastikowych do gry
 6.    Instrukcja 10 gier

 

 

It is a game for 2-4 players which connects funand learning. The game is a wonderful
alternative for spending free time. Small size, resistant box and elements, aesthetic
and unique design are the main assets of the set and show that it might be well used
during camps, trips and meetings. Not only can the game be played buy Taekwon-do
adepts, but also outsiders can easily join. Because of a large number of possibilities
MiniDOJANG game has the ability to compete with other card games on the market.

 

1.    Resistant plastic box

2.   6 dices with coloured sides referring to Taekwon-do belt colours

3.   4 cards with Taekwon-do pattern codes

4.   4 cards with Taekwon-do stance codes

5.  16 large plastic cards

6.  36  small score cards

7.   Instruction  for 10 games
Card holders / Koszulki na karty BRAK TOWARU

logo_taek

Koszulki na karty motywacyjne

Zestaw koszulek na karty to trwały i solidny produkt, który zawiera 100 sztuk.

Producentem jest renomowana firma pochodząca ze Stanów Zjednoczonych.

Jakość i trwałość to znaki rozpoznawcze prezentowanego produktu.

Cena: 130zł/100szt.

logo_taek

Motivational card holders

The set of sheets is sold in an original box containing 100 pieces. The manufacturer is a
notable company from the US. Good quality and resistance are the key assets of this
product.

Price: 130zł/100pcs.
Cards / Karty TOWAR NA ZAMÓWIENIE

logo_taek

Karty motywacyjne TAEKWONDIX®

Karty  TAEKWONDIX® to znana i doceniona już pozycja w naszej ofercie.

Idea kart motywacyjnych  TAEKWONDIX®, polega na rozdawaniu przez trenera (nieodpłatnie!) kart.

Jest to specyficzna, oryginalna, symboliczna nagroda,  indywidualne wyróżnienie przez trenera za trud i zaangażowanie na treningu Taekwon-do.

Kart edukacyjnych i motywacyjnych nie można zakupić w żadnym sklepie z zabawkami, centrum handlowym, w hurtowni z zabawkami.

Można je tylko otrzymać z rąk instruktora, trenera za to, że regularnie uczęszcza się na treningi, za zaangażowanie i pracę na treningu według swoich możliwości.

Oprócz funkcji motywowania, dzieci uwielbiają się nimi wymieniać między sobą tak, aby zebrać kompletną talię kart.

Dostępne serie:
 • SOGI
 • CHAGI
 • Dzieci Świata
 • Zwierzaki
 • Kosmici
 • Roboty

Motivational TAEKWONDIX® Cards

The main idea of the TAEKWONDIX® motivation cards bases on dealing them by the coach (for free!).

It is a specific, original, nominal prize, an individual distinction for toil and involvement during the Taekwon-do training.

Motivation and education cards cannot be bought in any toy shop, shopping centre or wholesale.

They can be acquired only from a coach for regular attending the training, for involvement and hard work proportional to childs physical possibilities.

Available series:
 • SOGI
 • CHAGI
 • Children of the World
 • Animals
 • Aliens
 • Robots

_____________________________________________

Karty SOGI

Karty motywacyjno – edukacyjne SOGI to wspaniały zestaw, nowe „narzędzie”
treningowe dla trenera. Karty motywacyjno-edukacyjne z najnowszej serii SOGI
przedstawiają nieprzeciętną, bardzo oryginalną grafikę postaci ze świata Taekwon-do.
Na kartach przedstawione są postaci (chłopcy i dziewczynki) wykonujące pozycje
(sogi), ukazują opisy koreańskiej nazwy, oraz grafikę poprawnego ułożenia stóp.
Postacie wykonujące daną pozycję przedstawione są w 6-ciu różnych ujęciach.
Dzięki temu dzieci bardzo dokładnie mogą analizować wygląd danej techniki i odkryć
niuanse prawidłowego ułożenia ciała i stóp.

                

Trenerzy zamawiający większe ilości otrzymają w prezencie gadgety TAEKWONDIX
do rozdawania (różne nalepki, odznaki breloki)

CENA PAKIETU SOGI 1800 KART (dla 20 – 50 osób) 288 zł (1800 x 0.16zł/szt.)

Przy większych ilościach zamówienia istnieje możliwość negocjacji ceny.

Zamówienia prosimy składać poprzez kontakt mailowy: taekwondix.office@gmail.com

logo_taek

SOGI Cards

Motivational-educational SOGI cards are a wonderful set, a new training tool. They show an
extraordinary, original depiction of characters from the Taekwon-do world. Boys and girls on
the cards show stances (sogi), below there is a Korean name shown alongside with a proper
feet position. Characters are photographed from 6 different perspectives. Thanks to that
children may accurately analyze the techniques and focus on the details.

 

                

Coaches that order a larger number of cards receive bonus TAEKWONDIX gadgets
(stickers, badges, small pendants)

SOGI SET PRICE (1800 CARDS) (for approx. 20-50 persons) – 288 zł (1800 x 0,16 zł/pc.)

It is possible to negotiate the price of larger orders.

To order products, contact us by mail:  taekwondix.office@gmail.com

_____________________________________________

Karty CHAGI

Karty motywacyjno – edukacyjne CHAGI to wspaniały zestaw, nowe „narzędzie”
treningowe dla trenera. Karty motywacyjno-edukacyjne z najnowszej serii CHAGI
przedstawiają nieprzeciętną, bardzo oryginalną grafikę postaci ze świata Taekwon-do.
Na kartach przedstawione są postaci (chłopcy i dziewczynki) wykonujące techniki nożne
(chagi) oraz opisy koreańskiej nazwy tej techniki I nazwy powierzchni uderzeniowych.
Postacie wykonujące techniki kopnięć przedstawione są w 6-ciu różnych ujęciach.
Dzięki temu dzieci bardzo dokładnie mogą analizować wygląd danej techniki i odkryć
niuanse prawidłowego ułożenia ciała i stóp.

               

 

Trenerzy zamawiający większe ilości otrzymają w prezencie gadgety TAEKWONDIX
do rozdawania (różne nalepki, odznaki breloki)

CENA PAKIETU 1200 KART (dla 20 – 50 osób) 192 zł (0,16 zł x 1200)

Przy większych ilościach zamówienia istnieje możliwość negocjacji ceny.

Zamówienia prosimy składać poprzez kontakt mailowy: taekwondix.office@gmail.com

logo_taek

CHAGI Cards

Motivational-educational CHAGI cards are a wonderful set, a new training tool. They show
an extraordinary, original depiction of characters from the Taekwon-do world.
Boys and girls on the cards perform foot techniques (chagi), below there is a Korean name of
the technique and of its hit surface. Characters are photographed from 6 different
perspectives. Thanks to that children may accurately analyze the techniques and focus
on the details.

 

               

 

 

Coaches that order a larger number of cards receive bonus TAEKWONDIX gadgets
(stickers, badges, small pendants)

CHAGI SET PRICE (1200 CARDS) (for approx. 20-50 persons) 192 zł (1200 x 0,16 zł/pc.)

It is possible to negotiate the price of larger orders.

To order products, contact us by mail:  taekwondix.office@gmail.com

_____________________________________________

Karty Dzieci Świata

Karty Dzieci Świata to znana Wam już seria składająca się ze 100 kart. W talii znajdziemy pary dzieci, Chłopczyka i dziewczynkę z różnych zakątków Świata. Gwarantujemy, że dzieciaki oszaleją na ich punkcie i je pokochają, a mogą to potwierdzić liczne kluby Taekwon-do.

Children of the World series

Children of the World cards is a series of 100 cards that you already know. In the deck you will find a pair of children, a boy and a girl from different corners of the world. We guarantee that kids will go crazy about them and love them. It can be confirmed by many of Taekwon-Do clubs.

    

Cena pakietu  500 kart  –  85zł

Cena pakietu 1000 kart  –  150zł

Przy większych ilościach zamówienia istnieje możliwość negocjacji ceny.

Zamówienia prosimy składać poprzez kontakt mailowy: taekwondix.office@gmail.com

logo_taek

Price of 500 cards package – PLN 85

Price of 1000 cards package – PLN 150

It is possible to negotiate the price of larger orders.

To order products, contact us by mail:  taekwondix.office@gmail.com
Plastic cards / Karty plastikowe BRAK TOWARU

Plastikowe karty motywacyjne

Plastikowe karty motywacyjne to kolejna propozycja od firmy Taekwondix. Zestaw prezentowanych kart

składa się z sześciu niebieskich sztuk oraz dwóch czarnych. Na kartach znajdziemy niezbędną wiedzę jaką

powinni posiąść adepci Taekwon-do, (w języku koreańskim) a są to między innymi:

 • Nazwy powierzchni  uderzeniowych, oraz nazwy poszczególnych części dłoni, rąk, nóg
 • Nazwy elementów składowych stroju do ćwiczeń Tobok
 • Strefy ciała
 • Nazwy pozycji oraz ich ilustracje
 • Liczby
 • Zasady Taekwon-do
 • Nazwy układów i ich ilości ruchów

Prezentowane karty świetnie pełnią rolę elementu motywacyjnego, mogą także być bardzo trafionym

upominkiem np dla zawodników za trud włożony w trening lub za odniesione sukcesy.

 

Karty wykonane są  z odpornego na ścieranie materiału, cechują się grafiką o wysokiej jakości, a także są

estetycznie zaprojektowane.

W celu złożenia zamówienia, prosimy o kontakt mailowy, taekwondix.office@gmail.com

Cena za komplet (8kart): 6,40zł 

 • powyżej 20 zamawianych kompletów: 0,75zł/szt  –  komplet: 6.00zł
 • powyżej 50 zamawianych kompletów: 0,65zł/szt  –  komplet: 5,20zł
 • powyżej 100 zamawianych kompletów: 0,60zł/szt  –  komplet : 4,80zł

 

 

 

 

Plastic motivational cards

Plastic motivational cards are another offer from the Taekwondix company.  The set of presented cards consists of

six blue pieces and two black ones. On the cards you will find the necessary knowledge that Taekwon-do practitioners

should possess (in Korean), among others:

 • Names of particular parts of hands, legs

 • The names of the components of the Tobok

 • Body zones

 • The names of the Taekwon-do possitions and their illustrations

 • Numbers
 • Taekwon-do rules

 • The names of the systems and their amount of movements

 

The presented cards are great as a motivational element, they can also be a very good gift,

for eg. for competitors for the effort put into training or for their successes.

The cards are made of abrasion-resistant material, are characterized by high-quality graphics and

are also aesthetically designed.

Write to us to make an order: taekwondix.office@gmail.com

Price per set (8 cards): PLN 6.40

 • over 20 ordered sets: 0.75 PLN / pcs – a set: 6.00 PLN
 • over 50 ordered sets: 0.65 PLN / pcs – a set: 5.20 PLN
 • over 100 ordered sets: 0.60 PLN / pcs – a set: 4.80 PLN

 

 

 
Stickers / Nalepki TOWARNA ZAMÓWIENIE

logo_taek

Nalepki do albumu Taekwondix „Dojang”

Nalepki do albumu to kolejny element do kolekcjonowania.
Zestaw składa się z 16 nalepek z grafiką wysokiej jakości oraz mocnym kleju.
Nalepki są świetnym sposobem na przyswajanie wiedzy o Taekwon-do dla
najmłodszych adeptów i nie tylko. Seria składa się z unikalnych nalepek na
których znajdziemy podstawowe słownictwo używane na treningu, nazwy liczb,
zasady oraz przysięgę Taekwon-do, miejsce na imię i nazwisko właściciela
albumu, definicję Taekwon-do, a także informacje o założycielu,
Generale Choi Hong Hi.
Istnieje możliwość wyprodukowania nalepki z logiem klubu, do którego należysz!

 

Wklejki do albumu to znakomity pomysł na „zabawę” w wiedzę Taekown-do. To kolejne
„narzędzie” do nauki Taekwon-do dla trenera przygotowane przez system Taekwondix.
Wklejki są nieodłącznym elementem albumu Taekwon-do. Trener rozdaje nalepki tym
adeptom, którzy wykazali się chęcią nauczenia wiedzy. Każdy uczestnik „zabawy”
otrzymuje od swojego trenera nalepkę z teorią Taekwon-do (bardzo przydatna do
egzaminu) Jeśli adept w sposób płynny odtworzy to co jest napisane na nalepce,
otrzymuje kolejną. Wcześniej może otrzymać nalepkę do wpisania swojego imienia i
nazwiska, z logo swojego klubu, do którego uczęszcza (bardzo dobra, tania forma reklamy
klubu). Jeśli adept posiadł już wiedzę z zakresu podstaw Taekwon-do, może
zaopatrzyć się w dużą wklejkę do albumu z zadaniami i miejscami do wklejenia
kolejnych nalepek z wiedzą.

Komplet 16 naklejek = 6 zł

Komplet 16 naklejek z indywidualnym logiem klubu , adresem strony i np. telefonem 7 zł.

Przy większych ilościach istnieje możliwość negocjacji ceny.

 

logo_taek

 

Stickers for the Taekwnodix  „Dojang” album

The stickers are another collectible. The set contains 16 stickers with high quality graphics
and resistant glue. The stickers are a good way of memorizing the Taekwon-do theory both
for the young and the older. The series is comprised of unique stickers that shows basic
training terminology, numbers, tenets, the Taekwon-do oath, a blank field for owner’s name,
Taekwon-do definition and some information about the founder – gen. Choi Hong Hi.
It is possible to print a sticker with your club logo!

The stickers can be used to “play” the Taekwon-do theory, they are another tool for teaching
it created by the Taekwondix system. They are inherent in the alum. The coach gives a sticker
for an adept who wants to learn the theory. Every participant receives one, they can revise
its contents e.g. before an exam. If an adept fluently recites what was shown on the sticker,
they receive another one as a prize. Before, they receive one sticker on which they write
their name and one sticker with their club logo (good, affordable advertisement).
If the adept has already learnt all the necessary knowledge, they can get a large sticker for
the album with tasks and room for onward pieces.

A set of 16 stickers = 6 zł

A set of 16 stickers with a unique club logo, website and e.g. phone number 7 zł.

It is possible to negotiate the price of larger orders.
Albums / Albumy TOWAR NA ZAMÓWIENIE

Album Taekwondix „Dojang”

logo_taek

Album Taekwondix „Dojang” to nieodłączny element dla każdego, kto kolekcjonuje karty
„Sogi” oraz „Chagi”. Profesjonalny i pięknie wykonany album z grafiką o najwyższej
jakości nawiązującą do serii Taekwondix „Dojang”. W środku albumu
znajdziemy 16 wolnych miejsc na nalepki „Dojang” do kolekcjonowania.
Nalepki oraz „koszulki” na karty dostępne są w ofercie jako osobny produkt.

 

Już przy zamówieniach powyżej 10 sztuk 10 % rabatu, powyżej 20 sztuk 20 % rabatu

Cena:  20zł

 

logo_taek

The album is essential for anyone who collects “Chagi” and “Sogi” cards. Professionally and
beautifully crafted album with the highest quality graphics that refer to the Taekwondix “Dojang”
series. Inside there are 16 slots for the “Dojang”stickers which can be collected. The stickers as well
as the foil sheets for holding the cards are described in this brochure as a separate product.

For orders including more than 10 albums – 10% discount, for orders including more than 20 – 20% discount.

Price:  20 zł