TAEKWONDIX, Wrocław 53-325, ul. Hallera 81
071 361 87 35 / 601 05 88 07
taekwondix.office@gmail.com
|

Taekwondix „Magnetic” BRAK TOWARU

Magnetic 2

Taekwondix „Magnetic” BRAK TOWARU

image_pdfimage_print

Taekwondix „Magnetic”

Tabliczka Taekwondix „Sogi” to innowacyjny sposób
na przyswajanie wiedzy Taekwon-do (pozycje, bloki,
uderzenie, kopnięcia) poprzez zabawę. Propozycja
od Taekwondixa składa się z z 12 magnesów które
symbolizują kolory pasów, zestawu czarnych magnesów
z których możemy ułożyć ludzika Magnetic oraz mazaka
sucho-ściernego. Na odwrocie znajduje się kolorowa tabela
z kodami potrzebnymi do gier zadaniowych. Jest to prosty i bardzo
atrakcyjny dla młodych adeptów sposób, na odwzorowywanie prawidłowych pozycji,
kopnięć, bloków, uderzeń, które występują w Taekwon-do poprzez samodzielne
ustawienie ludzika Magnetic do zadanego układu rąk i nóg.

 

System Taekwondix – trening sportowy oparty na zabawie, oprócz niekonwencjonalnych metod nauczania
Taekwon-do pragnie jeszcze bardziej pomóc dzieciom w nauczaniu uderzeń, bloków, pozycji i kopnięć poprzez
zastosowanie kreatywnej tablicy TAEKWONDIX MAGNETIC. Dzięki tablicy magnetycznej oraz zadaniom
wyznaczanym przez trenera, dzieci tworząc samodzielnie obrazy technik (wykorzystując kolorowe magnesy,
magnetyczną postać do układania, oraz przy wykorzystaniu na odwrocie zamieszczonych kodów pozycji i układów)
Taekwon-do, mogą bardzo szybko przyswajać wiedzę na zasadzie większej koncentracji, skupienia,
spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo –ruchowej, umiejętności kodowania, kojarzenia i tzw. praksji (zdolności
wyobrażenia ruchu). Oprócz wielu funkcji edukacyjnych można również z wielkim powodzeniem wykorzystać te
pomoce dydaktyczne do oryginalnych gier i zabaw z rówieśnikami i w gronie rodzinnym! Do zestawu jest dołączona
specjalna zamykana torebka foliowa z otworami w celu umieszczenia tabliczki do albumu Taekwondix Dojang.
Przy większej ilości zakupionych tablic można na treningu w sposób bardzo nowatorski i ciekawy szybko
zwrócić uwagę dzieci na zagadnienia dotyczące ułożenia rąk podczas bloków, prawidłowego ustawienia stóp
podczas wykonywania pozycji, bardzo dobrego ustawienia całego ciała podczas wykonywania bloków, uderzeń oraz
kopnięć. Dzieci posiadając tablice wykonują zadania ustalone przez trenera – ustawienia lub ułożenia kończyn
podczas bloków, uderzeń i kopnięć – a następnie sami patrząc na swoje prace, wykonują realnie te techniki podczas
treningu. Na ułożonym obrazie bardzo szybko można wychwycić rażące błędy i w swoim umyśle natychmiast
skorygować je wykonując te zadania w trakcie treningu. Ta pomoc bardzo mocno rozwija zdolność wyobrażenia
ruchu, czyli tzw. praksji.
Tablice magnetyczne TAEKWONDIX MAGNETIC mogą być także zakupione indywidualnie przez dzieci do domu,
jako oryginalne narzędzie edukacyjne. Tabliczki oraz poszczególne elementy są tak skonstruowane,
że można je wykorzystać w wielu ciekawych grach logicznych i losowych. Oprócz nauki, można zagrać z
rówieśnikiem lub np. osobą z rodziny, nie trenującą Taekwon-do.
Kreatywna tablica TAEKWONDIX MAGNETIC to nowoczesna, prekursorska metoda nauczania oraz wspaniała
alternatywa na czas wolny na wyjazdach rodzinnych lub na obozach sportowych.

 

W skład zestawu TAEKWONDIX MAGNETIC wchodzą:

1.   Magnetyczna tablica sucho-ścieralna

2.   Mazak do pisania na tablicy z gąbka do ścierania

3.   Duża, kolorowa nalepka z kodami pozycji i układów

4.   Zestaw 12 kolorowych magnesów5.   Zestaw „ magnetycznego ludzika „ do układania składającego się z 10 elementów

6.   Dwie magnetyczne stopy do układania pozycji Taekwon-do

7.   Instrukcja gier i zadań do wykonania

Przy większych ilościach zamówienia istnieje możliwość negocjacji ceny.

Cena: 30zł

 

Taekwondix Magnetic

Taekwondix “Sogi” board is an innovative way of learning
the Taekwon-do theory (stances, blocks, strikes and kicks)
with fun. Our offer is comprised of 12 magnets
representing belt colours, black magnets used to build
the Magnetic stickman and a whiteboard pen. On the
back, there is a table with codes required for some games.
It is an attractive for young adepts and simple way to memorize
proper stances, kicks, blocks and strikes that there are in Taekwon-do
by manual building the stickman and making it perform specific techniques.

The Taekwondix system – sports training based on fun – aside from the unconventional teaching methods also
greatly helps children in learning stances, kicks and strikes with the Taekwondix Magnetic board. Children build
depictions of stances and techniques according to instructor’s orders and therefore learn concentration,
perception, eye-movement coordination, coding skills, associating and so-called praxis (the ability to imagine a
movement). Not only can the set be used for educational purposes, but also for playing with peers and family!
Taekwondix Magnetic comes with a foil bag with holes in it, so the set can be put in the Taekwondix Dojang
album. A larger amount of boards can be used at the training to quickly attract children’s attention and make
them focus on how to place hands while blocking, how to stand properly, how to perform specific techniques
in a right way. Children do the instructor’s tasks and then, according to the depictions they make, they perform
these techniques. The depiction allows to find the most important mistakes and later correct them. This helps
in developing praxis. Taekwondix Magnetic boards can be bought and used at home, not particularly for
Taekwon-do because the elements can be combined and utilized in various puzzles and games. Not only can
one learn, but also they can play with a family member who doesn’t train Taekwon-do.
The board is a modern teaching method and a wonderful alternative for family trips and sports camps.

 

The set includes:

1. White magnetic board

2. A whiteboard marker with a sponge

3. A large coloured sticker with pattern and stance codes

4. 12 coloured magnets

5. Magnetic stickman – 10 black pieces

6. 2 small magnetic feet

7. Instruction manual and a task book

It is possible to negotiate the price of larger orders.

Price:  30zł